QUÈ ÉS L’AMPA?

L’AMPA ( associació de mares i pares d’alumnes) és l’entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l’institut. Està reconeguda legalment  al Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i noies. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Són membres de l’AMPA totes aquelles famílies que paguen la quota anual. L’òrgan de govern de l´AMPA és l’assemblea general de socis que es reuneix de forma ordinària un cop l´any i de forma extraordinària cada vegada que es consideri oportú. La Junta Directiva és l´encarregada d´executar els acords de les Assemblees així com proposar i gestionar les activitats de l’AMPA i de mantenir una bona relació amb el centre mitjançant el Consell Escolar o les reunions amb l´Equip Directiu.

 RESPONSABILITATS DE L’AMPA:

 • Representació i participació en el Consell Escolar i Consell Municipal.
 • Treballar per a millorar la participació i el compromís dels pares, fills i la comunitat educativa. Col-laborar amb el professorat i l´alumnat per a un bon funcionament del centre. Ajut en la solució de problemes que puguin sorgir al centre. Afavorir la relació i la coordinació entre les famílies i el personal docent.
 • Informar i assessorar als pares i mares de les activitats pròpies de l´AMPA.
 • Organització d´activitats extraescolars: contractació i coordinació de les mateixes.
 • Seguiment de les obres necessàries d’adequació de l’Institut, juntament amb aquest.
 • Aportacions econòmiques i materials a l´institut.
 • Participar en l’Escola de Pares i Mares Municipal.
 • Venda de llibres.
 • Gestió de les possibles subvencions que s’ofereixen
 • Organització de Festes
 • Xerrades i Tallers per a pares/mares i alumnes
 • Col.laboració en la organització del Casal d’Estiu per els adolescents.

 COM COL·LABORAR?

 • Fent-se soci de l´AMPA (la quota és anual per aquest curs 2014-15 són 15,00€ per família).
 • Aportant idees a través:
  • De la bústia de l´AMPA (situada a l’entrada dels aularis)
  • Mitjançant el correu: ampainstitutscc@gmail.com
 • Donant un cop de mà en situacions puntuals:
  •         Venda de llibres.
  •         Organització de festes (final de curs…)
 •  Formant part d’algunes de les comissions.

 COM CONTACTAR AMB NOSALTRES?

 • Utilitzant la bústia de l’AMPA
 • Via e-mail: ampainstitutscc@gmail.com

Composició AMPA curs 2017-2018

AMPA

Presidenta Sandra Bonache
Secretària Maribel Álvaro Martínez
Tresorera Samantha Bein
Vocal Gloria Pérez
Vocal Montse Gonzalez
Vocal Carolina Arribas Cañizares
Vocal Rosa Vázquez
Representant al Consell Escolar Judith Ventura

PROJECTE 1r d’ESO


Connectant mons 2017-2018
Senbazuru. Construint la pau
Del 16 de gener al 16 de març, portarem a terme  el projecte “Senbazuru. Construint la pau” amb el nostre alumnat de primer de l’ESO. Aquest projecte el treballarem des de les àrees d’Anglès, Català i Visual i Plàstica.… Llegeix més»

Preinscripció i matrícula ESO 2018-2019

 • Sol·licitud  del Departament d’Ensenyament degudament complerta.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador… Llegeix més»