PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT

 

Calendari BATXILLERAT

Llistes admesos 2020-21

INFORME_ASSIGNADES

INFORME_PREINSCRITES

INFORME_LLISTA_ESPERA

La preinscripció de batxillerat es portarà a terme de forma telemàtica, atès el context social actual d’emergència sanitària ocasionada per la COVID19, que exigeix que es redueixin al màxim els tràmits presencials.
Segueix els següents passos:
PAS 1: Fer la preinscripció des de l’aplicatiu en línia del Departament d’Educació (feu clic aquí)
PAS 2: Enviar per correu electrònic a preinscripcio@institutmontpedros.cat o insmontpedros@xtec.cat:
        – el resguard
        – la documentació escanejada o fotografiada
DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ
  • Còpia del DNI, NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el
    document electrònicament
  • Còpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de
    fet), només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de fer-ho constar en el full de sol·licitud i , si s’escau, presentar la documentació que s’indica per a cada criteri. Obriu el següent enllaç per consultar aquests criteris (feu clic aquí).

Conserveu els originals de tota la documentació per a poder-los lliurar en el futur.

    De manera excepcional, i només per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, s’organitzarà la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia mitjançant un aplicatiu del Departament d’Educació (feu clic aquí) per al dia 2 de juny.
Els aprenents de l’Institut Montpedrós no han de portar a terme aquest procés de preinscripció.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres en cas de dubte.

Publicació de llistes amb barem provisional: BAREM PROVISIONAL (Llistat provisional Batxillerat)