PREINSCRIPCIÓ ESO

La preinscripció es portarà a terme de forma telemàtica, atès el context social actual d’emergència sanitària ocasionada per la COVID19, que exigeix que es redueixin al màxim els tràmits presencials.
    Aquesta preinscripció es podrà trametre per doble via:
      1. Aplicatiu en línia del Departament d’Educació (feu clic aquí)
      2. Enviant la documentació escanejada o fotografiada a l’email preinscripcio@institutmontpedros.cat o insmontpedros@xtec.cat
DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de fer-ho constar en el full de sol·licitud i , si s’escau, presentar la documentació que s’indica per a cada criteri. Obriu el següent enllaç per consultar aquests criteris (feu clic aquí).

Conserveu els originals de tota la documentació per a poder-los entregar en el futur.

  De manera excepcional, i només per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, durant els dies 19, 20, 21 i 22 de maig s’organitzarà la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia mitjançant un aplicatiu del Departament d’Educació (feu clic aquí).

Podeu obtenir més informació al següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/preinscripcio/

Publicació de llistes amb barem definitiu: BAREM DEFINITIU (Barem Ordenat Definitiu). 

Reclamacions del 2 al 5 de juny