Vaga dijous 21 de febrer

Benvolgudes famílies.

El sindicat Intersindical-CSC ha convocat per al pròxim 21 de febrer una jornada de vaga en l’ensenyament públic a tot Catalunya.

Per tot això, els comuniquem que l’activitat al centre es pot veure afectada en el sentit que hi hagi classes que no es puguin fer i que s’haurà d’adaptar el funcionament del centre a la disponibilitat de personal i als serveis mínims establerts.

L’equip directiu

Vaga dijous 21 de febrer

Benvolgudes famílies

Els informem que el proper dijous 21 de febrer els sindicats d’estudiants han convocat una vaga i que, una vegada reunit el consell de delegats del centre, el nostre alumnat ha decidit secundar.

Els informem que, d’acord amb les NOFC del nostre institut i amb l’article 24.2 del DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius:

1. L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no pot fer vaga i, per tant la no assistència a classe serà considerada com a falta.

2. L’alumnat de 3r i 4rt d’ESO necessita de l’autorització de la família per a poder fer vaga. Aquesta autorització ha de ser lliurada al tutor/a abans del dia de la vaga. Sense l’autorització la no assistència a classe serà considerada com a falta.

3. L’alumnat menor d’edat de batxillerat i de cicles formatius ha de justificar la no assistència a classe per haver exercit el dret a vaga.

Atentament
L’equip directiu

Vaga 7-F

Benvolgudes famílies
Els informem que el proper dijous 7 de febrer els sindicats d’estudiants han convocat una vaga i que, una vegada reunit el consell de delegats del centre, el nostre alumnat ha decidit secundar.
Els informem que, d’acord amb les NOFC del nostre institut i amb… Llegeix més»