La nostra finalitat és proporcionar a l’alumnat la formació, la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a l’educació superior i a la vida professional

DOSSIER TR 2019-2020

Temes TR’s 19-20

CALENDARI I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA

PLA-EXCEL·LÈNCIA-BATX 19.20pdf

El Currículum al Batxillerat

Correu de coordinació de batxillerat: coordbatxvilumara@gmail.com

El batxillerat a l’Institut Can Vilumara
El batxillerat és l’etapa d’estudis postobligatoris que té com a objectiu preparar l’alumnat per als estudis superiors, ja siguin universitaris o cicles formatius de grau superior, que són dues vies d’accés al món laboral.
El batxillerat consta de dos cursos acadèmics i s’organitza en tres modalitats. En el nostre centre se’n poden cursar dues: Ciències i Tecnologia, i Humanitats i Ciències socials.
El currículum de batxillerat consta de matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives, i també del treball de recerca. Les matèries comunes les han de cursar tots els alumnes.

Matèries comunes
(hores setmanals)

Matèries                                             1r curs     2n curs

 • Llengua catalana i literatura                2            2
 • Llengua castellana i literatura             2            2
 • Llengua estrangera (anglès)               3            3
 • Educació física                                    2
 • Filosofia i ciutadania                            2
 • Ciències per al món contemporani      2
 • Història de la filosofia                                      3
 • Història d’Espanya                                          3
 • Tutoria                                                1           1
 • Religió (voluntària)                              2
 • Treball de recerca*
 • Total                                                 14           14

* La nota del treball de recerca representa el 10% de la nota global de
l’expedient de batxillerat.

 

Els alumnes han de triar un mínim de sis matèries de modalitat al llarg dels dos cursos, de les quals cinc han de ser de la modalitat escollida. L’estudiant ha de completar l’horari (fins a vuit matèries entre els dos cursos) amb altres assignatures de la mateixa modalitat, d’altres modalitats o amb les matèries optatives.

El currículum de Can Vilumara ofereix totes les matèries de modalitat amb una àmplia combinació entre elles, la qual cosa permet realitzar itineraris adaptats a les diferents opcions universitàries i als cicles formatius de grau superior.

Primer curs
Matèries de modalitat de Ciències i Tecnologia
(4 hores setmanals de cada matèria que suposen 16 hores setmanals
de modalitat)

M1CT: Química I, Dibuix tècnic I i Francès
M2CT: Matemàtiques I
M3CT: Física I i Ciències de la terra i del medi ambient I
M4CT: Biologia I i Tecnologia I

Primer curs

Matèries de modalitat d’Humanitats i Ciències socials
(4 hores setmanals de cada matèria que suposen 16 hores setmanals
de modalitat)

M1HS: Història del món contemporani i  Francès
M2HS: Grec I i Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
M3HS: Llatí I i Economia de l’empresa I
M4HS: Literatura universal i Economia

Segon curs
Matèries de modalitat de Ciències i Tecnologia 
(4 hores setmanals de cada matèria que suposen 16 hores setmanals
de modalitat)

M1CT:  Matemàtiques II, Religió i Psicologia i Psicologia i Sociologia
M2CT: Física II, Ciències de la terra i del medi ambient II
M3CT: Biologia II i Tecnologia II
M4CT: Química II, Dibuix tècnic II i Electrotècnia

Segon curs
Matèries de modalitat d’Humanitats i Ciències socials
(4 hores setmanals de cada matèria que suposen 16 hores setmanals
de modalitat)

M1HS: Història de l’art, Religió i Psicologia i Psicologia i Sociologia
M2HS: Llatí II i Geografia
M3HS: Grec II i Economia de l’empresa II
M4HS: Literatura catalana, Literatura castellana i Matemàtiques aplicades a les
ciències socials II

 

El centre ofereix també totes les matèries optatives tipificades del batxillerat:
• Estada a l’empresa.
• Psicologia i Sociologia.
• Francès, com segona llengua estrangera.
L’Estada a l’empresa és una matèria no presencial que es pot realitzar en lloc d’una matèria de modalitat o afegir-la com una matèria addicional a l’expedient de batxillerat de l’alumne.

Competències

Les sis competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l’educació obligatòria i preparen per actuar de manera eficient en els estudis superiors i per a la posterior incorporació al món professional i laboral.
• Competència comunicativa.
• Competència en gestió i tractament de la informació.
• Competència digital.
• Competència en recerca.
• Competència personal i interpersonal.
• Competència en el coneixement i interacció amb el món.

Objectius

Els objectius que pretenem aconseguir són:
• Orientar l’alumnat en les diferents opcions que dóna el batxillerat.
• Procurar que el seu procé s d’aprenentatge es doni en les millors condicions acadè miques possibles per tal d’assolir bons resultats.
• Completar els aspectes formatius de la seva personalitat.
• Afavorir la reflexió i orientació sobre els factors personals i les exigències socials pel que fa al seu futur laboral.
• Canalitzar les relacions entre l’escola i la família.

Pla d’acció tutorial

• Atenció tutorial individualitzada amb entrevistes amb alumnes i famílies. Acompanyament en el pas d’ESO a batxillerat. Especial èmfasi en l’administració del temps i tècniques d’estudi.
• Coordinació setmanal dels equips tutorials.
• Servei d’assessorament acadèmic i professional a càrrec del Departament d’Orientació.
• Protocol d’acollida per a l’alumnat de nova incorporació.
• Control informàtic de l’assistència i comunicació setmanal d’informació personalitzada a les famílies mitjançant el programa ALEXIA.
• Activitats d’orientació cap a estudis superiors: Jornades de Portes Obertes de la UAB, La UB s’apropa, Saló de l’Ensenyament.
• Participació en propostes d’institucions i entitats com La Marató de
TV3 o El Parlament a les aules.
•Activitats culturals: Carnestoltes, Sant Jordi…
• Conferències i debats amb especialistes, com Arcadi Oliveres

Els nostres punts forts

• Bon ambient de treball i convivència.
• Implicació de les famílies en el funcionament del centre mitjançant la Comissió de mares i pares delegats de curs.
• Participació en les Jornades Científiques i Tecnològiques de l’Hospitalet dels millors treballs de recerca. En aquest certamen el centre ha obtingut diversos premis i la menció de “millor centre educatiu” en diverses ocasions.
• Superació amb èxit del nostre alumnat de les provés d’accés a la universitat. La majoria entra en la seva primera opció i la pot cursar satisfactòriament.
• Aules equipades amb canó projector i pissarres digitals.
• Cèntric i ben comunicat.
• Més de 25 anys d’experiència.
• Espais especialitzats.

Horaris i serveis 

• Horari intensiu de 8.15 a 14.45 h.
• Serveis: biblioteca, cafeteria i menjador.
• Pàgina web del centre amb informació actualitzada de totes les activitats del centre i informacions d’interès, com la guia de l’alumnat i la guia de funcionament.

ELS NOSTRES ALUMNES VAN A LES PAU

Avui primer dia de les proves d’accés a la universitat PAU. Aquest any s’allarguen un dia més, acabaran el divendres dia 10 de juliol. Hem acompanyat als nostres alumnes i els hem vist a tots molt preparats. A punt per entrar els desitgem a tots molta sort.

I HAN SORTIT A LA TV!!!

Els alumnes del Vilumara fan les PAU a l’Institut Merce Rodoreda i comenten les seves primeres impressions…