La nostra finalitat és proporcionar a l’alumnat la formació, la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a l’educació superior i a la vida professional

Dossier TR 2018-2019

Temes TR 2018-19

CALENDARI I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA

PLA EXCEL·LÈNCIA BATX

Annex al Pla d’Excel·lència Departament de visual i plàstica

Annex al Pla d’excel·lència del Departament de matemàtiques

El Currículum al Batxillerat

Correu de coordinació de batxillerat: coordbatxvilumara@gmail.com

El batxillerat a l’Institut Can Vilumara
El batxillerat és l’etapa d’estudis postobligatoris que té com a objectiu preparar l’alumnat per als estudis superiors, ja siguin universitaris o cicles formatius de grau superior, que són dues vies d’accés al món laboral.
El batxillerat consta de dos cursos acadèmics i s’organitza en tres modalitats. En el nostre centre se’n poden cursar dues: Ciències i Tecnologia, i Humanitats i Ciències socials.
El currículum de batxillerat consta de matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives, i també del treball de recerca. Les matèries comunes les han de cursar tots els alumnes.

Matèries comunes
(hores setmanals)

Matèries                                             1r curs     2n curs

 • Llengua catalana i literatura                2            2
 • Llengua castellana i literatura             2            2
 • Llengua estrangera (anglès)               3            3
 • Educació física                                    2
 • Filosofia i ciutadania                            2
 • Ciències per al món contemporani      2
 • Història de la filosofia                                      3
 • Història d’Espanya                                          3
 • Tutoria                                                1           1
 • Religió (voluntària)                              2
 • Treball de recerca*
 • Total                                                 14           14

* La nota del treball de recerca representa el 10% de la nota global de
l’expedient de batxillerat.

 

Els alumnes han de triar un mínim de sis matèries de modalitat al llarg dels dos cursos, de les quals cinc han de ser de la modalitat escollida. L’estudiant ha de completar l’horari (fins a vuit matèries entre els dos cursos) amb altres assignatures de la mateixa modalitat, d’altres modalitats o amb les matèries optatives.

El currículum de Can Vilumara ofereix totes les matèries de modalitat amb una àmplia combinació entre elles, la qual cosa permet realitzar itineraris adaptats a les diferents opcions universitàries i als cicles formatius de grau superior.

Primer curs
Matèries de modalitat de Ciències i Tecnologia
(4 hores setmanals de cada matèria que suposen 16 hores setmanals
de modalitat)

M1CT: Química I, Dibuix tècnic I i Francès
M2CT: Matemàtiques I
M3CT: Física I i Ciències de la terra i del medi ambient I
M4CT: Biologia I i Tecnologia I

Primer curs

Matèries de modalitat d’Humanitats i Ciències socials
(4 hores setmanals de cada matèria que suposen 16 hores setmanals
de modalitat)

M1HS: Història del món contemporani i  Francès
M2HS: Grec I i Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
M3HS: Llatí I i Economia de l’empresa I
M4HS: Literatura universal i Economia

Segon curs
Matèries de modalitat de Ciències i Tecnologia 
(4 hores setmanals de cada matèria que suposen 16 hores setmanals
de modalitat)

M1CT:  Matemàtiques II, Religió i Psicologia i Psicologia i Sociologia
M2CT: Física II, Ciències de la terra i del medi ambient II
M3CT: Biologia II i Tecnologia II
M4CT: Química II, Dibuix tècnic II i Electrotècnia

Segon curs
Matèries de modalitat d’Humanitats i Ciències socials
(4 hores setmanals de cada matèria que suposen 16 hores setmanals
de modalitat)

M1HS: Història de l’art, Religió i Psicologia i Psicologia i Sociologia
M2HS: Llatí II i Geografia
M3HS: Grec II i Economia de l’empresa II
M4HS: Literatura catalana, Literatura castellana i Matemàtiques aplicades a les
ciències socials II

 

El centre ofereix també totes les matèries optatives tipificades del batxillerat:
• Estada a l’empresa.
• Psicologia i Sociologia.
• Francès, com segona llengua estrangera.
L’Estada a l’empresa és una matèria no presencial que es pot realitzar en lloc d’una matèria de modalitat o afegir-la com una matèria addicional a l’expedient de batxillerat de l’alumne.

Competències

Les sis competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l’educació obligatòria i preparen per actuar de manera eficient en els estudis superiors i per a la posterior incorporació al món professional i laboral.
• Competència comunicativa.
• Competència en gestió i tractament de la informació.
• Competència digital.
• Competència en recerca.
• Competència personal i interpersonal.
• Competència en el coneixement i interacció amb el món.

Objectius

Els objectius que pretenem aconseguir són:
• Orientar l’alumnat en les diferents opcions que dóna el batxillerat.
• Procurar que el seu procé s d’aprenentatge es doni en les millors condicions acadè miques possibles per tal d’assolir bons resultats.
• Completar els aspectes formatius de la seva personalitat.
• Afavorir la reflexió i orientació sobre els factors personals i les exigències socials pel que fa al seu futur laboral.
• Canalitzar les relacions entre l’escola i la família.

Pla d’acció tutorial

• Atenció tutorial individualitzada amb entrevistes amb alumnes i famílies. Acompanyament en el pas d’ESO a batxillerat. Especial èmfasi en l’administració del temps i tècniques d’estudi.
• Coordinació setmanal dels equips tutorials.
• Servei d’assessorament acadèmic i professional a càrrec del Departament d’Orientació.
• Protocol d’acollida per a l’alumnat de nova incorporació.
• Control informàtic de l’assistència i comunicació setmanal d’informació personalitzada a les famílies mitjançant el programa ALEXIA.
• Activitats d’orientació cap a estudis superiors: Jornades de Portes Obertes de la UAB, La UB s’apropa, Saló de l’Ensenyament.
• Participació en propostes d’institucions i entitats com La Marató de
TV3 o El Parlament a les aules.
•Activitats culturals: Carnestoltes, Sant Jordi…
• Conferències i debats amb especialistes, com Arcadi Oliveres

Els nostres punts forts

• Bon ambient de treball i convivència.
• Implicació de les famílies en el funcionament del centre mitjançant la Comissió de mares i pares delegats de curs.
• Participació en les Jornades Científiques i Tecnològiques de l’Hospitalet dels millors treballs de recerca. En aquest certamen el centre ha obtingut diversos premis i la menció de “millor centre educatiu” en diverses ocasions.
• Superació amb èxit del nostre alumnat de les provés d’accés a la universitat. La majoria entra en la seva primera opció i la pot cursar satisfactòriament.
• Aules equipades amb canó projector i pissarres digitals.
• Cèntric i ben comunicat.
• Més de 25 anys d’experiència.
• Espais especialitzats.

Horaris i serveis 

• Horari intensiu de 8.15 a 14.45 h.
• Serveis: biblioteca, cafeteria i menjador.
• Pàgina web del centre amb informació actualitzada de totes les activitats del centre i informacions d’interès, com la guia de l’alumnat i la guia de funcionament.

Al novembre, la ciència arriba a la Biblioteca

Només heu d’acostar-vos a fer un cop d’ull i veureu que us rebrà un simpàtic membre del departament. Una mica primet, però saludable.
La decoració ha estat cosa de les impagables Elena Rodríguez i Mercè Farràs. Les fotos, també.
I recordeu: s’accepten idees. Cada mes, una nova… Llegeix més»

EXAMEN FINALS EXTRAORDINARIS 1R BATX.

1r DE BATXILLERAT: CALENDARI D’EXÀMENS DE SETEMBRE

dilluns 2
dimarts 3
dimecres 4

8h30′

MATEMÀTIQUES
A2108
MATEMÀTIQUES CC.SS.
A2107/A2018
FILOSOFIA
A2108

10h30′
CATALÀ
A2108
ANGLÈS
A2108
CASTELLÀ
A2108

12h30′
QUÍMICA
A2108
DIBUIX TÈCNIC
A2001
BIOLOGIA
A2028
TECNOLOGIA
A2004
ECONOMIA
A2108
CTMA
A2028
FÍSICA
A2107
ECONOMIA
EMPRESA
A2108

Una setmana de videoconferències per celebrar el dia de la dona científica (i II)

Una tercera videoconferència va tenir com a protagonistes els alumnes de 4t ESO (Tecnologia) i 1r Batx (Tecnologia Industrial). La videoconferència va ser a travès de Skype, des de Dornbirn (Àustria), on treballa Noemí Aguiló Aguayo.

Aquesta científica de Lleida investiga actualment en bateries que poden… Llegeix més»

Una setmana de videoconferències per a celebrar el dia de la dona científica (I)

La setmana va començar en tot l’alt, amb diverses conferències previstes. La primera va permetre els nostres alumnes de Ciències del Món Contemporani de 1r Bat. A contactar amb la científica Anna San Gabriel, de Reus, que actualment es troba investigant al Japó. L’endemà passat, els… Llegeix més»