Proves d’accés als Cicles formatius

Les noves dates per a les proves d’accés als Cicles formatius:

Aquestes són les noves dates per a les Proves d’accés als Cicles formatius. Totes les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia:

Per a les Proves d’accés a Cicles formatius de Grau mitjà:

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020
Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020 

Prova: 25 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020
Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020 

Per a les Proves d’accés a Cicles formatius de Grau superior:

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020
Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020 

Prova
Part comuna: 29 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
Part específica: 30 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020
Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020 

Trobareu més informació al web del Departament d’Educació.