Sol·licitud de certificat nivell de català

Els centres públics d’Educació Secundària de Catalunya poden expedir certificats d’equivalència del nivell de Català a l’alumnat que ho sol·liciti i acompleixi les condicions establertes per la normativa.

La persona interessada ha d’emplenar la sol·licitud nivell català i portar-la o enviar-la per e-mail a Secretaria (secretaria@torreroja.cat) amb la següent documentació per comprovar que es compleixin els requisits.

 

NIVELL B2
Si tens….. Cal haver cursat Documents que cal presentar
Títol graduat escolar (EGB) Tota l’EGB a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 Original i fotocòpia

 • DNI/NIE/Passaport
 • Llibre d’escolaritat d’EGB*
 • Títol de graduat escolar
Títol FP1 Tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 Original i fotocòpia

 • DNI/NIE Passaport
 • Llibre d’escolaritat d’EGB*
 • Qualificacions d’FP1
 • Títol d’FP1

 

NIVELL C1
Si tens… Cal haver cursat… Documents que cal presentar
Títol ESO Almenys 2 cursos de Primària i tota l’ESO a Catalunya i hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d’acreditació d’haver aprovat la matèria de llengua catalana és d’aplicació als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007/2008 Original i fotocòpia

 • DNI/NIE/Passaport
 • Llibre d’ESO o historial acadèmic*
 • Títol d’ESO
Títol Batxillerat Almenys 3 cursos de primària i 5 entre ESO i BATX a Catalunya i s’hagi cursat la matèria  de llengua  catalana en la totalitat dels estudis esmentats Original i fotocòpia

 • DNI/NIE/Passaport
 • Llibre d’ESO o historial acadèmic*
 • Llibre de batxillerat o historial acadèmic
 • Títol de batxillerat
Títol BUP Tota l’EGB i BUP a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 Original i fotocòpia

 • DNI/NIE/Passaport
 • Llibre d’ESO o historial acadèmic*
 • Llibre de BUP o historial acadèmic*
 • Títol de BUP
Títol FP2 Tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 Original i fotocòpia

 • DNI/NIE/Passaport
 • Llibre d’EGB*
 • Qualificacions d’FP1 i FP2
 • Títol d’FP2

 

* Si no es disposa dels Llibres d’Escolaritat també es pot presentar un Certificat acreditatiu d’haver estat escolaritzat a Catalunya sense haver tingut exempció de català.