Preinscripció i matrícula

INDICACIONS PER FER LES PREINSCRIPCIONS EN LÍNIA

El procés de preinscripció per al curs 2021-2022 es farà exclusivament de forma telemàtica a través d’un enllaç que el trobareu a l’estudi triat, on també hi trobareu tota la informació necessària per fer els tràmits.

Si disposeu d’algun mitjà d’identificació digital (idCat Mòbil, DNI electrònic, T-CAT, Cl@ve, etc.), podeu utilitzar el formulari amb autenticació electrònica, sinó haureu d’utilitzar el formulari en suport informàtic, on caldrà que adjunteu el vostre DNI o NIF prèviament escanejat o fotografiat per acreditar la vostra identitat. Si acrediteu la vostra identitat amb passaport o document d’identitat d’un país membre de la UE, caldrà que l’adjunteu escanejat o fotografiat en ambdós casos. 

Aquest curs la documentació únicament es pot enviar a través de la preinscripció telemàtica, no s’acceptaran altres canals (mails, paper, etc….) per això també trobareu d’ajuda un vídeo explicant com digitalitzar els documents.

Les famílies que no disposin de mitjans informàtics o necessitin ajuda per realitzar els tràmits, hauran de demanar cita prèvia per poder utilitzar els dispositius habilitats al nostre centre. L’enllaç el trobareu a l’ensenyament corresponent del menú de l’esquerra. Només podrà venir 1 membre de la unitat familiar a realitzar-lo, preferiblement un dels tutors de l’alumne/a en el cas de menors d’edat.

Per recomanació de les autoritats sanitàries i el Departament d’Educació, demanem que no es faci ús de la cita prèvia sense motius justificats, s’han de reduir al màxim els tràmits presencials. 

Per poder dur a terme la preinscripció haureu d’accedir al nou web:

https://preinscripcio.gencat.cat/

Aquest web incorpora podcasts, vídeos i preguntes freqüents per a fer-la més fàcil. 

 

Accés ESO

Accés Batxillerat

Accés CFGM

Accés CFGS

Accés PFI