Beques i ajuts

Com la secretaria estarà tancada fins al setembre si voleu podeu anar consultant la web del departament d’educació per si es publiqués la convocatoria durant el mes d’agost. Comproveu que correspon al curs 20-21 i no al curs passat.

Per accedir-hi heu de buscar Departament d’educació i seguir aquests pasos:

Departament d’educació /  Serveis / Beques / Beques

               – per a ensenyament post-obligatoris NO universitaris

               – Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

ENLLAÇ: Educació: serveis-tramits/beques

 

Real Decret 688/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8297

Al setembre quan reprenem l’activitat actualitzarem més dades.