Proves d’avaluació diagnòstica de 4t ESO

El Departament d’Educació organitza cada curs les proves d’avaluació diagnòstica als alumnes de 4t d’ESO. Amb aquesta prova s’avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d’haver adquirit en la competència comunicativa lingüística, en la competència cientificotecnològica i en la competència matemàtica. Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter formatiu i orientador per als centres, i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català.​

És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

Aquí teniu la informació per a l’estudiant d’aquest curs 2020/21.

Si voleu, podeu accedir a la informació per a les famílies d’aquest curs.