Espai per a l’atenció a la comunitat educativa i els suggeriments

L’actual Projecte de Direcció de l’Espriu, en sintonia amb el que serà el nou projecte Educatiu (PEC), actualment en revisió, pretén que la comunicació amb els membres de la comunitat educativa sigui ben fluïda. S’establirà un sistema per fer arribar de manera segura, i amb resposta no dilatada en el temps, aquelles queixes i propostes de millora que, convenientment exposades, sigui oportú enviar a l’Equip directiu.

Partim d’un principi de treball que consisteix en què:

    1. sempre que s’exposa un problema o queixa hi ha un fonament real, que cal explicar bé;
    2. perquè una lamentació no sigui inoperativa, se suggereix afegir també una o més línies de possible solució;
    3. si es tracta d’una qüestió que exigeix un tractament especial o bé té conseqüències que poden anar més enllà de l’àmbit exclusivament pedagògic, es pot assenyalar al qüestionari;
    4. finalment, l’Equip directiu intentarà que es pugui estudiar, analitzar i proposar una resposta en un temps raonablement breu.

S’agraeix sempre l’interès, la bona voluntat i la claredat en l’exposició de les propostes de canvi i millora que es vulguin fer.

Accés al formulari

Sol·licitud d’entrevista amb la Direcció: cita prèvia o email.