AFA (Famílies de l’alumnat)

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) és una organització oberta a tothom, sense ànim de lucre. És com una ONG per a l’Institut.

El seu objectiu principal és ajudar a tota la comunitat educativa de l’escola en el seu funcionament. Busquem maneres de fomentar el desenvolupament dels alumnes tant en l’aspecte humà com en l’acadèmic, a través d’activitats extraescolars i altres projecte (l’atenció de la Biblioteca, o el Servei de psicopedagogia i psicologia clínica en són uns exemples)

També financem serveis, infraestructures i programes educatius quan l’Institut ens ho demana (en són exemples l¡’ajuda en els llibres de reutilitzcaió, les beques i premis a l’excel·lència, etc.).

L’associació té els objectius següents:

  1. Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
  2. Assistir els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
  3. Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
  4. Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
  5. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  6. Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
  7. D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
  8. Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.
  9. Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.

Si teniu qualsevol pregunta, suggeriment o comentari que ens vulgueu fer arribar, podeu escriure’ns a aquesta adreça de correu: ampa.salvador.espriu.salt@gmail.com.

També ens podeu trobar a: @AmpaEspriuSalt