Borsa de treball

La Borsa de Treball és un servei que ofereix l’Institut Salvador Espriu als seus alumnes i exalumnes per facilitar la inserció laboral i potenciar les relacions de l’institut amb les institucions i empreses de l’entorn.
Es tracta de fer d’intermediari entre les ofertes de treball de les empreses i les demandes dels alumnes.

Voleu rebre informació?: borsadetreball@iessalvadorespriu-salt.cat

Per a empreses

Alumnes i antics alumnes

Últimes ofertes