Orientació acadèmica i professional

Enllaços generals

Sistema educatiu a Catalunya

ESO

Itinerari per a 4t d’ESO
Després de l’ESO

1. Accés al Batxillerat:

2. Accés a Cicles Formatius de Grau Mig:

3. Estudis postobligatoris sense el graduat d’ESO

Estudis postobligatoris

Després d’un cicle de Grau mig

1. Accés als cicles de grau superior

2. Accés a Batxillerat

3. Accés a altres cicles de Grau mitjà

Després de Batxillerat
  1. Accés a la Universitat

2. Accés als cicles de grau superior