FP Dual

La formació professional dual té com a objectiu millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats. La responsabilitat de la formació recau tant al centre educatiu com a l’empresa.
Trobareu més informació a: www.agora.xtec.cat/fpdual

Actualment a l’Institut Espriu es cursen els següents CF en modalitat Dual:

    • CFGM Jardineria i Floristeria