Història

El nostre centre es va inaugurar l’any 1976 com a Institut de Batxillerat. A
Durant 20 anys va estar educant alumnes que majoritàriament tenien com a objectiu els estudis universitaris.
Les noves lleis educatives van canviar aquest tipus d’alumnat, però el nostre centre sempre ha mantingut aquest interès especial per una formació que capaciti els nostres alumnes per al seu ingrés a la Universitat.
Prova d’això és l’èxit que tradicionalment assoleixen a les PAU (Proves d’Accés a la Universitat o Selectivitat).