Preinscripció i Matrícula

Si vols conèixer el nostre centre, visita la pàgina de Presentació!

PREINSCRIPCIÓ ESO PER AL CURS 2021-2022

RESULTATS I PUBLICACIONS:

Publicació del barem provisional Consulta la llista aquí
Publicació del barem resoltes les reclamacions
Publicació de llistes ordenades definitives
Publicació de l’oferta final
Publicació d’assignacions
 • Si es vol realitzar alguna reclamació vers el barem estipulat a la publicació provisional, es pot realitzar digitalment del 20 al 26 d’abril visitant l’enllaç següent: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/preinscriute/seguiment-sollicitud/llista-sollicituds/. A mitja pàgina trobaràs la informació de les reclamacions i l’accés, segons si vas fer la preinscripció de forma telemàtica o digital.
 • Indicar que la columna “Nombre germans” només indica aquelles preinscripcions realitzades per germans bessons o bé germans que entren JUNTS a l’ESO. Si teniu germans a ESO o primària, a aquesta columna sortirà NO però la puntuació d’aquests està reflexada a la columna de Criteris generals.

INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ:

Període: del 17 al 24 de març de 2021

S’han de matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria (ESO) els/les alumnes que compleixen 12 anys durant l’any 2021 i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Sol·licitud: Només de forma telemàtica, a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/

 • A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
 • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.

Com he d’omplir la sol·licitud? Fixa’t amb els passos que el vídeo et mostra, i desrpès llegeix a continuació els passos explicats al text.

Hi ha dos tipus de sol·licitud:

  1. Electrònica: cal identificació digital
  2. Suport informàtic: sense identificació digital
 1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA (Recomanable!): Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, us podeu generar fàcilment l’idCat Mòbil, de la següent manera:

Per generar l’IdCAT Mòbil cal complir els requisits següents:  Ser major de 16 anys i disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària. Disposar  d’adreça  de  correu  electrònic  i  un  telèfon  mòbil  a  efectes d’identificació i contacte. Targeta sanitària per la teva identificació.

Accediu a l’adreça  https://idcatmobil.seu.cat/  i  trobareu les instruccions de com fer-ho, o seguiu aquest tutorial que us deixem a continuació:

Un cop generat, per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web.

Una vegada identificats, caldrà entrar el mero d’identificació de l’alumne/a a RALC que us proporcionarà l’escola on està matriculat actualment per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades.

 1. SOL·LICITUD  EN  SUPORT  INFORMÀTIC: Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu m. d’Identificació d’alumne i omplir el formulari, adjuntant escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

Puc presentar dues solicituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.

Si tinc dubtes omplint la solicitud on em puc adreçar?

Podeu posar-vos en contacte telefònic amb l’Institut Montbui al 938056059 de 9:00 a 13:00, i us ajudaran a complimentar el procés.

Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?

Trobareu tota la informació els barems i la seva puntuació, així com la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud telemàtica (i que us recomanem que ja tingueu preparada i fotografiada al dispositiu que utilitzareu) clicant aquí.

Quina documentació has de preparar? En aquesta pàgina t’ho explica pas a pas, i a més si vols t’ho explica de veu.

 

Podeu trobar la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la pàgina web https://preinscripcio.gencat.cat

!!! I si ho prefereixes tenir en paper, clicant aquí podràs accedir al dossier explicatiu que el Departament d’Educació ha preparat.

 

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:

 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sollicitud.
 • El codi de centre del nostre centre és 08053352, el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-u
 • Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC
 • Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sollicitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.

COM CONSULTAR EL RALC O NÚMERO IDENTIFICADOR D’UN ALUMNE/A:

A les sol·licituds de preinscripció, ja siguin en suport informàtic o en format paper, és obligatori emplenar el camp “Número d’identificador de l’alumne/a del RALC”, per això el Departament d’Educació ha fet possible la consulta en línia per a que les famílies i els alumnes obtinguin directament el número identificador de l’alumne del RALC. Ho podeu consultar al següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

Si voleu més informació podeu consultar la Resolució que regula la preinscripció pel curs 2021-2022

També podeu consultar més informació sobre la preinscripció a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT PER AL CURS 2020-2021

Donat a l’actual situació d’estat d’alarma i les restriccions per la pandemia de la COVID-19, el procés de preinscripció serà  fonamentalment telemàtic, només, de manera excepcional, s’atendrà la presentació de sol·licitud presencial mitjançant la petició de cita prèvia.

El batxillerat es cursa, normalment, entre els 16 i 18 anys, però es pot accedir a qualsevol edat, sempre i quan s’hagi obtingut el graduat en educació secundària obligatòria o un d’equivalent a efectes acadèmics. Hi han dos maneres de fer la preinscripció:

 • Si s’ha complimentat la sol·licitud electrònica (en breu operatiu), el tràmit de presentació de sol·licituds s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha d’enviar cap còpia al centre ni tampoc s’ha d’enviar cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne/a que es pugui validar electrònicament.
 • Si s’ha complimentat la sol·licitud en suport informàtic (en breu operatiu) , s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça: iesmontbui@xtec.cat el resguard de la sol·licitud  dins del termini establert i tota aquella documentació fotografiada o escanejada per les dues cares, que no s’hagi pogut validar electrònicament.

En tot cas, s’ha d’enviar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no s’hagi validat electrònicament a l’adreça iesmontbui@xtec.cat dins del termini establert.

En els casos excepcionals en que no es pugui tramitar la sol·licitud electrònica ni la sol·licitud en suport informàtic, es podrà prensentar la sol·licitud presencialment només amb cita prèvia al següent enllaç o al telèfon 93 805 60 59  o al mòbil 607 71 357(A partir del dia 25 de maig, de 9:00 a 13:00h).

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent d’aquell en que estan cursant l’ESO, les persones que cursin o han cursat un cicle formatiu (encara que s’imparteixi en el mateix centre on estan matriculades), les que vulguin accedir a la modalitat d’arts i les que procedeixin d’un institut que no imparteixi el batxillerat. Per fer la preinscripció cal que consulteu la següent informació:

Calendari preinscripció i matrícula Batxillerat

Barem i criteris de prioritat per a la preinscripció BATXILLERAT

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o o no fa els 18 anys durant l’any 2019) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o d’altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne/a.

El Departament d’Educació ha fet possible la consulta en línia per a que les famílies i els alumnes obtinguin directament el número identificador de l’alumne del RALC. Ho podeu consultar al següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

Totes aquelles famílies que vulguin fer la preinscripció per al Batxillerat a l’Institut Montbui i que tinguin dificultats per poder gestionar la preinscripció telemàtica podran concertar una cita al telèfon 93 805 60 59, i els guiarem en la gestió de la preinscripció telemàtica.

Per poder començar el tràmit de la preinscripció per al batxillerat, dirigiu-vos al següent enllaç:

Sol·licitud de preinscripció per al batxillerat

Si voleu més informació podeu consultar la Resolució que regula la preinscripció pel curs 2020-2021