Preinscripció i Matrícula

PREINSCRIPCIÓ ESO PER AL CURS 2019-2020

S’han de matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria (ESO) els nens que compleixen 12 anys el 2019 (i els d’edat diferent a qui correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa).

Abans de fer la matrícula, per accedir al primer curs del segon cicle de l’educació infantil o per ser admès per primera vegada en un centre, en primer lloc cal fer la preinscripció, és a dir, presentar la sol·licitud d’admissió al centre. Per fer la preinscripció cal que consulteu la següent informació:

Calendari preinscripció ESO

Barem i criteris de prioritat per a la preinscripció ESO

Documents a presentar per a la preinscripció

Sol·licitud preinscripció 2019-2020

Els alumnes de 6è de primària matriculats a les escoles del municipi rebran, a través de l’escola, una carta amb data i hora per venir a presentar la sol·licitud de preinscripció. La resta de famílies interessades a cursar la sol·licitud de preinscripció al nostre centre poden demanar cita prèvia al 93 805 60 59 en horari de 09:00 a 1400.

A les sol·licituds de preinscripció, ja siguin telemàtiques o en format paper, és obligatori emplenar el camp “Núm. d’identificador de l’alumne/a del RALC”, per això el Departament d’Educació ha fet possible la consulta en línia per a que les famílies i els alumnes obtinguin directament el número d’identificador de l’alumne del RALC. Ho podeu consultar al següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

Si voleu més informació podeu consultar la Resolució preinscripció i matrícula curs 2019-2020

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT PER AL CURS 2019-2020

El batxillerat es cursa, normalment, entre els 16 i 18 anys, però es pot accedir a qualsevol edat, sempre i quan s’hagi obtingut el graduat en educació secundària obligatòria. Com a novetat aquest any hi han dos maneres de fer la preinscripció:

  • Si s’ha complimentat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació de sol·licituds s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc s’ha de presentar cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne/a que es pugui validar electrónicament.
  • Si s’ha cumplimentat la sol·licitud en suport informàtic, s’ha de presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre sol·licitat en primer lloc i dins del termini establert. Si no s’ha pogut validar electrónicament, també s’haurà de presentar la documentació identificativa de la persona sol·licitant o de l’alumne/a.

En tot cas, s’ha de presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no s’hagi validat electrónicament, al centre educatiu que s’ha sol·licitat en primera opció i dins del termini establert.

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que vulguin accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent d’aquell en que estan cursant l’ESO, les persones que cursin o han cursat un cicle formatiu (encara que s’imparteixi en el mateix centre on estan matriculades), les que vulguin accedir a la modalitat d’arts i les que procedeixin d’un institut que ja no imparteixi el batxillerat. Per fer la preinscripció cal que consulteu la següent informació:

Calendari preinscripció i matrícula BATXILLERAT

Barem i criteris de prioritat per a la preinscripció BATXILLERAT

Per poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal (si l’alumne/a és menor d’edat o o fa els 18 anys durant l’any 2019) o l’alumne/a (major d’edat o que fa els 18 anys durant aquest any) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o d’altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne/a.

El Departament d’Educació ha fet possible la consulta en línia per a que les famílies i els alumnes obtinguin directament el número d’identificador de l’alumne del RALC. Ho podeu consultar al següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

Totes aquelles famílies que vulguin fer la preinscripció per al Batxillerat a l’Institut Montbui i tinguin dificultats per poder gestionar la preinscripció telemàtica podran concertar una cita al telèfon 93 805 60 59, i els guiarem en la gestió de la preinscripció telemàtica.

Per poder començar el tràmit de la preinscripció per al batxillerat, dirigiu-vos al següent enllaç:

Sol·licitud de preinscripció per al batxillerat

Si voleu més informació podeu consultar la Resolució preinscripció i matrícula curs 2019-2020

ALTRES INFORMACIONS SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2019-2020

En data 7 de febrer DE 2019 s’ha publicat el Decret 31/2019, de 5 de febrer, que modifica el Decret pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. La principal novetat és que s’eliminen els criteris de prioritat complementaris següents:

  • Que l’alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
  • Que el pare, mare, tutors o germans hagin estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals.

Aquesta modificació afecta l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria i el batxillerat.

Si voleu més informació podeu consultar el Decret