TALLER DE GESTIÓ DE CONFLICTES, 1r Educació Infantil

Una de les feines d’un bon educador és ajudar a resoldre els conflictes que puguin sorgir. Per això també és important detectar els nostres propis conflictes. En aquesta línia, aquest matí, des de l’Associació 4 Cantonades ens han vingut a realitzar un taller del que hem gaudit molt.
La base de tot el taller ha estat: veure, pensar, sentir, necessitar i demanar. Amb aquesta base, i tenint en compte aspectes com l’escolta activa,  la confiança, l’empatia i la comunicació no violenta, els alumnes han pogut compartir experiències i angoixes.
1er d’Educació Infantil