Els estudiants de Laboratori participen en el Projecte Rius

Els alumnes de 2n del Cicle Mitjà de Laboratori han realitzat una sortida al riu Anoia per fer l’estudi de la qualitat de l’aigua. Aquestes anàlisis de l’aigua s’emmarquen en la participació en el Projecte Rius. S’han realitzat proves fisicoquímiques, s’ha calculat el cabal i s”han estudiat els macroinvertebrats aquàtics. També es van anotar totes les alteracions antropogèniques que afecten el riu Anoia, com per exemple la gran quantitat de deixalles de naturalesa diversa.