Els alumnes del cicle de grau mitjà de Laboratori participen al Projecte Rius

Els alumnes del cicle de grau mitjà de Laboratori participen al Projecte Rius

Aquest curs el Cicle Mitjà d’Operacions de Laboratori ha decidit participar com a voluntari al Projecte Rius, que és la xarxa de voluntariat més gran de Catalunya. El projecte és una iniciativa de l’Associació Hàbitats  amb l’objectiu d’estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels rius. L’àmbit d’intervenció del Projecte Rius és el conjunt de conques fluvials de Catalunya, tot i que actualment també es desenvolupa al País Valencià, a Galícia, a Madrid, a Cantàbria i a Portugal impulsat per entitats de cada regió sota el nom de Xarxa Projecte Rius. El projecte permet conèixer les característiques dels ecosistemes fluvials, i així també identificar els problemes que els afecten i reflexionar sobre com pal·liar-los. Les dades recollides per cada grup de voluntaris son utilitzades per redactar l’Informe RiusCat, sobre l’estat ecològic del rius de Catalunya.

El dia 6 d’octubre els alumnes de segon del Cicle Mitjà d’Operacions de Laboratori van fer la primera inspecció al llarg del riu Anoia al seu pas per Igualada per tal de seleccionar el tram que serà estudiat per l’Institut Milà i Fontanals. A la pròxima inspecció, els alumnes ja recolliran les primeres dades de qualitat fisicoquímica de l’aigua, hidromorfològica del riu i biològica del tram seleccionat.