Els alumnes de Laboratori fan anàlisis físicoquímiques del riu Anoia

El divendres 26 d’octubre els alumnes del Cicle Mitjà d’Operacions de Laboratori van realitzar la primera recollida de dades del tram seleccionat del riu Anoia per estudiar-lo dins el Projecte Rius. Es va analitzar l’estat de l’hàbitat i del bosc de ribera, es va calcular el cabal i es va mesurar la qualitat de l’aigua a través d’anàlisis fisicoquímiques i del càlcul d’un índex a través de l’estudi dels macroinvertebrats aquàtics. També es van anotar totes les alteracions antropogèniques que afecten el riu Anoia, com per exemple la gran quantitat de deixalles  de naturalesa diversa. En el tram de riu els alumnes van mesurar 4 mg/L d’oxigen dissolt en aigua, nivells força baixos i que ja comencen a ser estressants per a la majoria de vida aquàtica. Es poden consultar totes les dades recollides en aquesta pàgina:

http://www.projecterius.cat/inspeccions/3634/