CFGS CMB0 Comerç internacional (LOE)

Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics)
Formació en el centre de treball: 350 hores.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix en planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, en el marc dels objectius i els procediments establerts.
Distribució de mòduls professionals i unitats formatives del cicle formatiu