Servei comunitari

Descripció i Objectius

El servei comunitari és un projecte educatiu on l’objectiu principal és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Altres objectius específics són els següents:

  • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en  una societat catalana democràtica i participativa.
  • Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn,  per tal de promoure la participació dels joves.
  • Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

Funcionament al centre

A l’Institut Les Marines el Servei Comunitari forma part de la programació de la matèria de Cultura i Valors Ètics en el curs de quart d’ESO.

El servei comunitari comprèn una part d’aprenentatge que es realitzarà  dins l’horari escolar i d’un servei actiu a la comunitat que es durà a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es col·labora.

L’alumnat treballa a l’aula els continguts previs així com el disseny del seu projecte. Aquest treball es desenvolupa de manera individual i també col·lectiva. En tot moment compten amb l’orientació i acompanyament dels professors formats en aquest projecte. Aquesta tasca es desenvolupa al llarg del 1r i 2n trimestre. Durant el 3r trimestre l’alumnat desenvoluparà el seu projecte en la entitat que hagi escollit. En aquest sentit, l’alumne ha de complir amb un mínim  de 10 hores de servei actiu a la comunitat.

Atès que el Servei Comunitari és curricular i està inclòs en la programació d’una matèria, les activitats s’avaluaran com qualsevol altre contingut, d’acord amb els objectius propis del projecte, i els de la matèria on està ubicat.

Empreses i entitats col·laboradores

Associació de veïns del barri de Vista Alegre.

Agrupament Escolta de Castelldefels.

Càritas.

Escola Els Pins.

Escola Antoni Gaudí.

Residència de gent gran El Raser.

Residència de gent gran Rita.

Fundació Uszheimer.

Centre Cívic Frederic Mompou.