Eslora

 

El Projecte Eslora consisteix en l’estada a una empresa o entitat externa (dos dies per setmana). La finalitat d’aquesta estada és que l’alumne tingui una experiència i unes possibilitats d’aprenentatge complementàries a les activitats que ofereix l’institut.