Història

L’Institut Les Marines és un centre públic d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori que va ser creat l’any 1982 com a extensió de l’institut de Gavà. L’any 1983 va passar a ser un centre autònom, el primer centre de batxillerat de Castelldefels. L’any 1996 es portà a terme la implantació de la reforma de l’educació secundària obligatòria i postobligatòria. Durant l’any 1998 es va dur a terme una ampliació de l’edifici.

Actualment, amb un grup de aproximadament 50 professors especialitzats en les diverses àrees del coneixement eduquem al voltant de 550 alumnes d’edats compreses entre els 12 i els 18 anys, en una línia que s’orienta cap a la formació integral dels alumnes, potenciant les seves capacitats personals, intel.lectuals, científiques, artístiques, socials i culturals, educant en el respecte i la tolerància.