Projecte lingüístic

L’Ins Les Marines té dissenyat un Projecte Lingüístic des del curs 2011-12, com a part del projecte educatiu del centre. Aquest Projecte Lingüístic es marca els següents objectius:

  • Potenciar l’ús del català al centre.
  • Potenciar un bon nivell de coneixement de la llengua catalana i la llengua castellana per part dels alumnes.
  • Potenciar el coneixement i un bon nivell de les llengües estrangeres que s’imparteixen al centre (l’anglès i el francès).
  • Potenciar la comprensió lectora entre els nostres alumnes.

Amb la finalitat d’assolir aquests objectius, hi ha creada al centre una Comissió Lingüística, encapçalada per la Coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social i el Coordinador pedagògic del centre.

Durant els cursos 2012-13, 2013-14 i 2014-15 la comissió lingüística ha estat l’encarregada d’implantar el pla d’ “Impuls de la Lectura” (ILEC) al centre. L’ILEC ha tingut una durada de tres anys, i ha assolit l’objectiu de desenvolupar la competència lectora entre els alumnes des de tres eixos: saber llegir, llegir per aprendre i el gust per llegir.

Un cop acabat el projecte, el treball de la Comissió lingüística serà vetllar per la consolidació de la metodologia i les pràctiques pedagògiques ILEC en l’activitat docent del nostre centre.

Per altra banda, també comptem amb el desenvolupament d’altres projectes lingüístics: el Projecte Temps de llegir i el Projecte d’Intercanvis amb alumnes de centres estrangers. Aquests projectes els expliquem a continuació.