Intercanvis lingüístics

Intercanvi amb Alemanya (3r d’ESO)

Des del curs 2012-13 tenim establert un intercanvi entre alumnes del nostre centre i alumnes alemanys membres de l’Institut IGS Busecker Tal, de Buseck (Alemanya), estudiants d’anglès com a primera llengua estrangera, i de castellà com a segona.

Intercanvi amb Suècia (1r de batxillerat)

Des del curs 2009-10 tenim establert un intercanvi entre alumnes del nostre centre i alumnes suecs membres de l’Institut Blackebergs Gymnasium d’Estocolm, estudiants d’anglès com a segona llengua estrangera, i de castellà com a primera.

És innegable el valor que aporten aquestes experiències d’intercanvi als nostres alumnes i és per això que és un dels projectes clau del centre.  L’experiència és valorada molt positivament i l’hem consolidada per al nivell durant els últims cursos i fins al present com a experiència per reforçar l’aprenentatge i pràctica de l’anglès dels nostres alumnes.