AICLE

El curs 2018/ 2019 l’institut Les Marines incorpora la metodologia AICLE en llengua anglesa a la seva proposta didàctica. Aquest mètode es basa a aplicar la llengua que es vol aprendre (anglès)  en classes de matèries comunes, no solament en l’assignatura d’anglès.

Aquest curs aplicaran l’AICLE les següents matèries:

  • 1r d’ESO: Educació Física
  • 2n d’ESO: Física i Química i Tecnologia
  • 4t d’ESO: Ciències Socials
  • 1r de Batxillerat: Economia i Organització d’Empresa.

El professorat d’aquestes matèries utilitzarà la llengua anglesa en una o dues sessions de cada unitat didàctica, en relació a les capacitats de l’alumnat i de manera gradual.