‘Adeu, plàstics!’

La Ciutat de Barcelona ha iniciat una campanya per incidir en la reducció dels plàstics d’un sol ús. Reduir l’ús i l’impacte que generen els plàstics a l’ecosistema és responsabilitat de tots i totes, tant de l’administració com de la ciutadania.

Actualment existeixen alternatives tals com bosses de roba, bosses de malla, vaixella compostable,…i un llarg etcètera que cobreix moltes de les necessitats d’envasament sense necessitat d’utilitzar els plàstics d’un sol ús.

Una bona part d’aquests plàstics es deixarien d’utilitzar amb un simple canvi d’hàbits per part de cada un de nosaltres a l’hora d’anar a comprar i/o d’organitzar esdeveniments.
La propera setmana del 3 de juny al 9 es proposa a tothom NO comprar cap aliment que estigui embolcat amb plàstic.
Aquest treball de 3r d’ESO dels alumnes de Religió, és una proposta de Sensibilització de la nostra Comunitat Educativa entorn al ús excessiu de plàstic de la nostra societat.

La propera setmana anirem enviant les nostres propostes de canvi!

Alumnes de 3r d’ESO
Cultura Religiosa

.