VISITA CENTRAL DE REVALORITZACIÓ DE RESIDUS DE SANT ADRIÀ DEL BESOS

El passat 17 de març l’alumnat de primer de batxillerat de Tecnologia Industrial va visitar la Central de Revalorització de Residus de Sant Adrià del Besòs.
Amb aquesta visita ara ja sabem més sobre el camí dels residus urbans, com es separen per a portar a les plantes de reciclatge i com es revaloritza la part no reciclable generant biogàs i electricitat.
Val la pena reciclar !!! i llançar cada deixalla al contenidor adient !! Això estalvia un munt de feina i energia !!