Les Corts participa en el Projecte Rius

L’Institut Les Corts ha iniciat un conveni de col·laboració amb l’Associació Hàbitats per tal de portar a terme el Projecte Rius.

El Projecte Rius va néixer l’any 1997 amb l’objectiu d’estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels rius. Aquest projecte mediambiental ens serveix per fomentar l’apropament de l’alumnat al medi i permet conèixer les característiques dels ecosistemes fluvials, la biodiversitat, els valors ecològics i socioculturals, així com identificar els problemes que els afecten i reflexionar sobre com pal·liar-los.

El dia 13 de maig els alumnes de física/química i biologia de 3r ESO van realitzar la primera de les dues inspeccions anuals (primavera i tardor) en un tram del riu Llobregat que l’Institut Les Corts ha adoptat. Durant l’estudi, l’alumnat ha recollit i analitzat mostres per tal de portar a terme un control dels paràmetres físics i químics del riu (cabal, velocitat de l’aigua, amplada del tram, fondària, tipus de llera, pH, nitrats, etc.) i biològics (macroinvertebrats, peixos, plantes, estat del bosc de ribera, etc.). A més a més, hem investigat i analitzat les alteracions del riu (abocaments, contaminació de l’aigua, etc.).

La participació en el Projecte Rius és una bona oportunitat per ajudar a conservar i a protegir els nostres rius i motivar l’alumnat en el seu compromís cívic.

http://www.projecterius.cat/