Secretaria

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

MATINS: Dilluns a divendres: 9:30 – 13:30

TARDES: Dilluns i dimarts: 15:30 – 17:30

A partir del dia 10 de juny, només s’atendrà en horari de matí

 

BEQUES
Beques postobligatoris de l’1 d’agost fins l’1 d’octubre (via telemàtica)
Beques NEE del 28 de juliol fins el 26 de setembre
Ajuts menjador període de setembre del 2 al 20 de setembre a la Secretaria del centre.
PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT

Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 21 de maig de 2019 (es pot presentar la documentació fins al 23 de maig de 2019).

La preinscripció es pot fer amb sol·licitud electrònica o amb sol·licitud en suport informàtic. Com a novetat aquest curs a Catalunya, no s’admetran sol·licituds presentades únicament en paper.

 

PREINSCRIPCIÓ ESO

Podeu trobar tota la documentació necessària per a la preinscripció a la pàgina del Consorci d’Educació de Barcelona.

  • Original i fotocòpia de la sol·licitud
  • Original i fotocòpia del llibre de família
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a)
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de l’alumne/a (en el cas que el tingui)
  • Documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud
formulari 100x100 Formulari incidències ALEXIA
formulari 100x100 Documentació per a la matrícula 1r ESO – Curs 1920
formulari 100x100 Documentació per a la matrícula 2n ESO – Curs 1920
formulari 100x100 Documentació per a la matrícula 3r ESO – Curs 1920
formulari 100x100 Documentació per a la matrícula 4t ESO – Curs 1920
formulari 100x100 Documentació per a la matrícula 1r BTX – Curs 1920
formulari 100x100 Documentació per a la matrícula 1r BTX (Alumnat nou) – Curs 1920
formulari 100x100 Documentació per a la matrícula 2n BTX – Curs 1920
formulari 100x100 Documentació per a la matrícula 2n BTX (Alumnat nou) – Curs 1920