Secretaria

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

MATINS: Dilluns a divendres: 9:30 – 13:30

TARDES: Dilluns i dimarts: 15:30 – 17:30

A partir del dia 10 de juny, només s’atendrà en horari de matí

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT

Termini per presentar la sol·licitud: del 14 al 21 de maig de 2019 (es pot presentar la documentació fins al 23 de maig de 2019).

La preinscripció es pot fer amb sol·licitud electrònica o amb sol·licitud en suport informàtic. Com a novetat aquest curs a Catalunya, no s’admetran sol·licituds presentades únicament en paper.

 

PREINSCRIPCIÓ ESO

Podeu trobar tota la documentació necessària per a la preinscripció a la pàgina del Consorci d’Educació de Barcelona.

  • Original i fotocòpia de la sol·licitud
  • Original i fotocòpia del llibre de família
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a)
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de l’alumne/a (en el cas que el tingui)
  • Documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud
formulari 100x100 Formulari incidències ALEXIA
formulari 100x100 Documentació per a la matrícula 1r ESO – Curs 1920
formulari 100x100 Documentació per a la matrícula 2n ESO – Curs 1920
formulari 100x100 Documentació per a la matrícula 3r ESO – Curs 1920
formulari 100x100 Documentació per a la matrícula 4t ESO – Curs 1920
formulari 100x100 Documentació per a la matrícula 1r BTX – Curs 1920
formulari 100x100 Documentació per a la matrícula 1r BTX (Alumnat nou) – Curs 1920
formulari 100x100 Documentació per a la matrícula 2n BTX – Curs 1920
formulari 100x100 Documentació per a la matrícula 2n BTX (Alumnat nou) – Curs 1920