Resolució beques material escolar i llibres de text 2020/21

Benvolgudes famílies,

El dia 8 d’octubre es va publicar la resolució de la convocatòria d’Ajuts per material escolar i llibres de text 2020 – 2021 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Es podrà consultar pel DNI de la persona sol·licitant i el número de tràmit de l’alumne/a. Les famílies que no estiguin d’acord amb la resolució poden presentar recurs de reposició a qualsevol dels registres del Servei d’Atenció Ciutadana, en el termini d’un mes comptat des de la publicació de la resolució. La data límit és el 7 de novembre de 2020.

Totes les trameses han d’entrar pel registre de l’Ajuntament: (Signatura electrònica i entrada de la documentació en el registre electrònic de l’Ajuntament, mitjançant una instància, adjuntant la documentació, o bé amb signatura manual i segell, amb registre d’entrada a qualsevol oficina del SAC, demanant cita prèvia)

https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/detallSubv_cat.asp?Subtipus=ED&cod=2020CVED00001&NomXML=Subvencions2020.xml

En aquests moments continua el procés de tramitació de l’expedient i encara no us podem avançar la data de pagament dels ajuts concedits.

Cliqueu aquí per veure la resolució d’ajuts

La direcció