Plataforma Clickedu

El centre ha començat a utilitzar la plataforma Clickedu aquest curs. Properament avisarem a les famílies per lliurar-vos els vostres usuaris i fer la formació de Clickedu.
És molt important que informeu al centre dels vostres correus per tal de poder mantenir la comunicació.