Preinscripció ESO

El termini per a la preinscripció a l’ESO és del 13 al 22 de maig de 2020. El termini per presentar la documentació al centre triat en primera opció és el 25 de maig.

Podeu consultar tota la informació al web Estudiar a Catalunya.

Aquí podeu consultar l’oferta provisional del centre.

Horari d’atenció:

 • Telefònica: De 9:30 a 13:30 hores al telèfon 631.517.721
 • Presencial a Secretaria amb cita prèvia: De 9:30 a 13:30 hores del 19 al 22 de maig.
 • Per correu electrònic: De 9.30 a 13:30 hores a l’adreça: preinscripcio@insgabrielamistral.cat

 

Preinscripció telemàtica

 

 1. Feu servir preferentment aquest canal (disponible a partir del 13 de maig). En acabar l’ompliment del formulari la preinscripció queda registrada en el sistema informàtic i es genera un resguard. Igualment, rebreu un correu electrònic de confirmació per part del centre.

2. Tot seguit, envieu al correu electrònic preinscripcio@insgabrielamistral.cat tota la documentació:

  • Resguard de la preinscripció electrònica
  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.
  • Rebreu també un correu electrònic de confirmació.

3. IDALU: necessiteu aquest codi per fer la preinscripció. L’escola de primària us el proporcionarà. Si no, el podeu consultar aquí.

 

Preinscripció presencial

 

Del 19 al 22 de maig de 9:30 a 13:30 (amb cita prèvia)

Es farà lliurant el document de document de preinscripció i la mateixa documentació acreditativa que en el cas anterior.

L’atenció es farà exclusivament amb cita prèvia que podeu demanar aquí. Si teniu dificultats truqueu al telèfon 631 517 721, i us ajudarem a reservar hora. Caldrà seguir les pautes de distància i higiene i seguir les indicacions que donarà el personal del centre.