El restaurant

El divendres 17 de febrer els alumnes de grup de suport de primer van treballar les matemàtiques amb el programa El restaurant, on van haver de gestionar la caixa, organitzar el magatzem, fer l’inventari, planificar les compres , els comptes del mes…
Van treballar molt bé!

Debat “Ara és demà”

araesdema2017v2

El Consell Escolar de Catalunya ha engegat el debat “Ara és demà”, amb el qual vol recollir les aportacions de la comunitat educativa sobre les propostes de futur per a l’educació. Com a centre públic, el Departament d’Ensenyament convida a tots els agents implicats en l’educació (alumnes, famílies, docents, personal de suport, institucions, etc.) a fer-hi aportacions. Llegir més»