TREBALL DE SÍNTESI – 2N ESO

HORA PREVISTA D’ARRIBADA A L’INSTITUT: de 16,30h a 17,00h (20/06/2018)

El grup en el dia d’avui està realitzant una visita a les mines de sal de Cardona.

FOTOGRAFIES