Projecte 360º de Mediació Escolar

Aquest curs 2020-21 encetem a l’Institut un nou i il·lusionant projecte: 360º de Mediació Escolar. Volem implementar un canvi transformador a tots els nivells del centre, afectant directament a la motivació personal del alumnat, que moltes vegades es relaciona com a causa de l’abandonament escolar. Defensem que un ambient positiu a les aules, augmenta la motivació de l’alumnat i per tant el seu interès vers la seva educació.

L’aplicació es farà de forma gradual i progressiva incorporant any rere any les implementacions del Programa als diferent nivells del centre.

Amb la implementació de la mediació escolar pretenem fer realitat uns objectius de centre molt clars i que son la base del nostre Pla de Centre:

 • Millora de la convivència i de les relacions entre iguals.
 • Fomentar la cultura de la pau i transmetre la necessitat de potenciar la cooperació i la interdependència trametent valors com la igualtat, la diversitat, la justícia social, la solidaritat, etc.
 • Facilitar estratègies de prevenció i resolució de conflictes
 • Implicar a tota la comunitat educativa en el procés de mediació i gestió de conflictes.
 • La prevenció, la creació d’un clima i ambient de treball que ajudi al creixement personal dels alumnes, que els dona un bon aprenentatge per a la vida i puguin arribar a ser éssers autònoms, emocionalment intel·ligents, veritables protagonistes de les seues decisions i plenament responsables de les conseqüències que se’n deriven.
 • Estendre la idea del l’ enriquidor que és per a l’alumnat a nivell personal, el adquirir habilitats per a la resolució pacífica dels conflictes.

En particular, amb l’alumnat pretenem:

 • Sensibilitzar-lo per utilitzar el diàleg per resoldre conflictes.
 • Contribuir a la millora del clima de convivència.
 • Afavorir la participació activa de l’alumnat en la resolució de conflictes.
 • Desenvolupar habilitats d’autoregulació i autocontrol.
 • El desenvolupament d’actituds d’obertura, comprensió i empatia que implica un compromís d’atenció a l’altre.
 • Dinamitzar i consolidar un Equip i un Servei de Mediació al centre.
 • Capacitar l’alumnat per desenvolupar processos de mediació de conflictes entre iguals.

Associats a aquests objectius, caldria assenyalar altres complementaris d’estimulació i desenvolupament de l’empatia i d’orientació i suport emocional, igualment preventius, per evitar situacions que algun alumne, per aïllament, per timidesa o per algun malentès pugi caure en un conflicte.

Amb el professorat ens proposem:

 • Facilitar eines de detecció de conflictes.
 • Desenvolupar estratègies de gestió de conflictes.
 • Millorar la relació interpersonal amb l’alumnat.
 • Formar als coordinadors de mediació escolar/tutors de mediadors.

Finalment, amb pares i mares volem a través de les activitats amb l’ alumnat:

 • Donar a conèixer el projecte de mediació escolar.
 • Descobrir la importància del diàleg en el procés d’acostament i comprensió mútua entre pares i mares i fills i filles.
 • Proporcionar eines per la gestió de conflictes i de millora de relacions entre pares i mares i fills i filles.

Enllaça a l’entrevista a Ràdio Cornellà on la Mònica Zamora, secretària i membre de l’equip directiu de l’INS Francesc Macià, explica el projecte 360º de Mediació Escolar.

https://enacast.com/radiocornella/news/id/radiocornella_news_39