Matrícula d’alumnes nous a 1r de batxillerat

Del dimecres 8 fins al dimarts 14 d’aquest mes de juliol es pot realitzar la matrícula dels nous alumnes de 1r de batxillerat. Cal omplir les dades del formulari https://forms.gle/3acPk4fKhhmg4hY79 ], i enviar-nos un correu a nous1bat@iesfrancescmacia.org amb els documents sol·licitats.

Benvinguts a can Macià!

Instruccions per a la matrícula d’alumnes nous a 1r de batxillerat (juliol 2020):

  1. Aquests són els alumnes preinscrits que estan assignats al centre i aquests els que estan en llista d’espera.
  2. Si volen la plaça, han de matricular-se a l’Ins Francesc Macià del dimecres 8 al dimarts 14. Matricular-se és fer tots els tràmits que especifiquem a continuació, sense excepció. Si no ho fan, entenem que renuncien a la plaça.
  3. Tots els tràmits són telemàtics. Tant omplir el formulari, com la tramesa de documentació demanada. Les actuals condicions, a conseqüència de la pandèmia CoVid19, obliguen a seguir aquest camí, que, per altra part, és més segur, còmode i ecològic, amb el mateix valor administratiu. [ A més, durant els dies 7 a 10 l’Institut només està obert per a la realització de la selectivitat, ja que, excepcionalment, tots els centres de Cornellà s’examinen a les nostres aules. ]

Cal seguir aquestes instruccions fidelment per no tenir problemes.

Tràmits:

1)   L’import de la matrícula i de l’assegurança escolar és de 61,13 €, que s’ha d’ingressar al compte de l’Institut ( BBVA IBAN ES23 0182 0815 8802 0161 3148 ), abans del dimecres 15 de juliol. És imprescindible que en l’ingrés consti el nom i cognoms de l’estudiant.

2)   A part, hi ha la quota de l’AMPA:  17,00 €, per ingressar al compte al BBVA ES81 0182 2120 0102 0157 2651. Naturalment, cal fer constar el nom i cognoms de l’estudiant. Sobre la conveniència i serveis que ofereix l’AMPA, remetem a les seves webs: https://ampafmacia.blogspot.com/ i https://www.ampafrancescmacia.com/54-fes-te-n-soci . Afiliar-se a l’AMPA és opcional; però els beneficis són molts (facilitat de compra de llibres, i a millor preu, serveis als alumnes, col·laboració amb els docents, festes, etc.).

3)   És imprescindible respondre el formulari de matrícula, que teniu a l’adreça https://forms.gle/3acPk4fKhhmg4hY79. És una simplificació els documents habituals (encara que costi de creure).

4)   Dins del formulari, ara és el moment de triar la branca, i, si cal, les matèries, d’acord amb la taula que fa anys que oferim [ https://agora.xtec.cat/iesfrancescmacia/wp-content/uploads/usu1660/2020/04/20200420v2-proposta-Full-PPOO-digitals-batxillerat.pdf ]. La branca tecnològica i la humanística tenen una llista tancada de matèries de modalitat; els de biosanitari han de triar entre Física o CTMA (Ciències de la Terra i del Medi Ambient), i els de social dues tries: matemàtiques aplicades a les ciències socials o llatí, i literatura catalana o economia.  Qualsevol altra opció s’ha de cursar a l’Institut Obert de Catalunya (IOC), informant-nos-en ara.

5)   L’últim tràmit és enviar un correu electrònic a nous1bat@iesfrancescmacia.org amb tota la documentació necessària (capítol següent).

Documentació que cal enviar-nos * :

  1. Resguard de l’ingrés bancari [punt 1) del bloc anterior]. Recordeu d’escriure-hi el nom de l’estudiant.
  2. El mateix de l’ingrés del’AMPA [punt 2) del bloc anterior].

III. Còpia clara del carnet de vacunacions (ha d’estar al dia). L’etiqueta de l’arxiu ha de ser “vac” + nom i cognom de l’alumne, sense espais ni accents (exemple: vaccescterrassa, o vacrubensales, o vacmiriamferrer…).

IV. Fotografia tipus carnet.  L’etiqueta de l’arxiu ha de ser “fot” + nom i cognom de l’alumne, sense espais ni accents (exemple: fotcescterrassa, o fotrubensales, o fotmiriamferrer…).

V. Còpia clara del certificat d’ESO, o del resguard de sol·licitud del títol, o notes finals de 4t on es vegi clarament que ha aprovat l’ESO. L’etiqueta de l’arxiu ha de ser “til” + nom i cognom de l’alumne, sense espais ni accents (exemple: tilcescterrassa, o tilrubensales, o tilmiriamferrer…).

* : Tots els documents aportats (cinc) han de ser en un arxiu digital jpg pdf, amb prou qualitat i densitat. Ens ho han d’enviar tot per correu electrònic a nous1bat@iesfrancescmacia.org, especificant ben clar el nom i cognoms de l’estudiant.

[http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/matricula/:

El centre respon amb un correu (de confirmació de recepció) com a justificant de la formalització de la matrícula.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada. El Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la persona que hagi emès la documentació acreditativa.]

Versió pdf.

Cesc Terrassa, cap d’estudis

Dilluns, 6 de juliol de 2020.