Matrícula de 1r d’ESO (alumnes nous i acceptats)

Del 13 al 17 de juliol les famílies dels alumnes que han estat acceptats per estudiar 1r d’ESO al nostre Institut han de fer la matrícula definitiva. Tenen dues opcions: per Internet, com la preinscripció, o presencialment, amb cita prèvia.

Per internet han d’accedir al formulari que es troba aquí: https://forms.gle/mzWxYMLK6zB1nh4E6, i seguir les instruccions i respondre les preguntes.

Un cop han acabat, ens han d’enviar un correu electrònic a nous1eso@iesfrancescmacia.org amb tota la documentació necessària:
I. Resguard de l’ingrés bancari [ 65,05 €, BBVA IBAN ES23 0182 0815 8802 0161 3148 ]
II. El mateix de l’ingrés de l’AMPA [ 17,00 €, BBVA IBAN ES81 0182 2120 0102 0157 2651 ]
III. Una fotografia de tipus carnet, escanejada, en versió jpg. L’etiqueta de l’arxiu ha de ser “fot” + nom i cognom de l’alumne, sense espais ni accents (exemple: fotcescterrassa, o fotrubensales, o fotmiriamferrer…).
IV. Còpia clara del carnet de vacunacions (ha d’estar al dia). L’etiqueta de l’arxiu ha de ser “vac” + nom i cognom de l’alumne, sense espais ni accents (exemple: vaccescterrassa, o vacrubensales, o vacmiriamferrer…). Si el van aportar amb la preinscripció, ara no cal.
IMPORTANT! Tots els documents aportats han de ser en un arxiu digital jpg o pdf, amb prou qualitat i densitat.

La matrícula per internet és senzilla, ràpida, evita desplaçaments, poden fer-la a l’hora que vulguin, i no té riscos per a la salut.

Si volen fer la matrícula presencialment, primer han de passar per l’Institut a recollir l’imprès i demanar hora per tornar-lo (obrim de 09.00 a 13.30 h). Sense cita prèvia no els recollirem. També han d’aportar els quatre documents que enumerem més amunt (resguard dels ingressos bancaris, la fotografia, i el carnet de vacunes -si no el van dur amb la preinscripció-).

Només els alumnes que han estat acceptats pel Departament d’Educació. Si no fan el tràmit de matrícula en el període reglamentari poden perdre la plaça a l’Institut.