Ha mort el professor Manuel Domènech

Amb profunda tristor, i encara sorpresos, informem que ha mort qui fou director, cap de departament de ciències, catedràtic, doctor en biologia, poeta, i, sobretot, gran persona, el Senyor Manuel Domènech Gavaldà, docent d’aquest Institut des dels anys ’70 fins a la jubilació, el 2008. Qui va tenir la sort de poder tractar-lo, com a alumne o com a company, el recorda amb simpatia, atès el seu caràcter i la seva qualitat com a docent.

Descansi en pau, amb el nostre agraïment.