Eleccions al Consell Escolar

Dimecres 28 de novembre vam renovar mig Consell Escolar, d’acord amb la normativa vigent. Aquest cop van faltar alumnes candidats, tot i la insistència de la direcció per trobar-ne; els dos candidats van resultar elegits automàticament. Els professors vam escollir els nostres representants i els de reserva. I els pares van escollir els seus. Fem notar que vam escriure a totes les famílies a través de la plataforma de comunicació Dinàntia, informant dues vegades de les eleccions; malgrat això la participació va ser molt baixa. A part, hi havia l’elecció del representant del personal no docent, i el del sector d’educadors de l’aula d’integració.

Dimecres 19 de desembre vam fer la primera reunió del Consell renovat, que bàsicament va servir per presentar els nous membres, agrair-los la bona disposició, i per informar i valorar sobre la marxa del curs.