De visita amb la matèria de religió

Cada any, la professora de religió, Sra. Sara Gallén, organitza una sortida per visitar temples de les diverses confessions. El dijous 30 de març, els alumnes dels diversos cursos d’ESO que cursen la matèria optativa van visitar una església protestant i un temple hindú, a Ciutat Vella, al cor de Barcelona.

Més info.