40 Concurs literari de l’Institut

Un cop més tenim el concurs literari. Arribem als quaranta anys. Tots els alumnes, de tots els grups, han de presentar el seu treball, que tindrà nota i valoració. Cal seguir les bases de més avall, recordant que han d’estar ben fets, en català, i lliurats abans de Setmana Santa (quan el docent ho indiqui). Els millors tindran premi, que lliurarem en la festa acadèmica del 23 d’abril. Aquests dies de confinament poden servir perfectament per treballar-hi.

BASES

Els treballs han d’estar escrits en català, de tema lliure, i han de ser originals.

·  Narrativa i poesia : S’han de presentar escrits amb ordinador, amb cos de lletra gran (14), i espai interlineal (2 = doble espai), amb lletra molt clara (arial, times, o similar). Extensió mínima: dues pàgines senceres; màxima: quatre.

·  Còmic i auca: Els treballs s’han de presentar fets a mà i amb el títol ben visible. Aquests no tenen límit d’extensió.

·  Categories: Els treballs es jutjaran en tres categories: A (Batxillerat), B (3r i 4t d’ESO) i C (1r i 2n d’ESO).

·  Presentació: Els alumnes han de presentar els treballs al seu docent de llengua catalana i literatura.

·  Data límit de presentació: dimecres 1 d’abril (si el docent no els demana abans).

·  Premis : Es donen 6 premis; dos per cada categoria (als treballs de narrativa i poesia), i un per cada categoria de còmic i auca. A més, hi ha el premi extraordinari donat per la família de l’enyorat professor Jordi-Carles Burillo, a la millor obra.

El jurat, format per docents del seminari de llengua catalana i literatura, podrà concedir els accèssits que cregui oportuns. En cas que els treballs no tinguin la qualitat adequada, qualsevol dels premis es podrà declarar desert.

Els premis es repartiran durant la festa acadèmica de Sant Jordi, que celebrarem el dijous 23 d’abril de 2020 a la sala d’actes de l’Institut. La llista dels treballs guanyadors s’anunciarà a la web. Els guanyadors han de recollir personalment el premi, si no tenen classe.

Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases el resoldrà el Jurat.

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR-HI !!!!