Història

Institut Can Mas de Ripollet és un centre actualment de cuatre línies, amb una mitjana de 55 professors que imparteixen classes de la ESO i el Batxillerat.

L’Institut Can Mas és un centre en funcionament des del curs 1998-99 que ha anat creixent, a poc a poc, tant en alumnat, com en professorat, instal·lacions i experiència.

L’institut està situat dins el municipi de Ripollet i imparteix estudis de Secundària Obligatòria (ESO) i de Batxillerat.