Material escolar llengua anglesa

MATERIAL PER 1R D’ESO

– Auriculars per utilitzar a l’ordinador.

– Llibreta de quadres tamany A4.

– Marcadors de pàgina autoadhesius.

– Bolígrafs de diversos colors.

– Llapis, goma, maquineta, …

MATERIAL PER 2N D’ESO

– Auriculars per utilitzar a l’ordinador.

– Llibreta de quadres tamany A5.

– Marcadors de pàgina autoadhesius.

– Bolígrafs de diversos colors.

– Llapis, goma, maquineta, …

MATERIAL PER 3R D’ESO

– Auriculars per utilitzar a l’ordinador.

– Llibreta de fulls blancs tamany A5.

– Marcadors de pàgina autoadhesius.

– Bolígrafs de diversos colors.

– Llapis, goma, maquineta, …

MATERIAL PER 4T D’ESO

– Auriculars per utilitzar a l’ordinador.

– Llibreta de quadres tamany A5.

– Marcadors de pàgina autoadhesius.

– Bolígrafs de diversos colors.

– Llapis, goma, maquineta, …

MATERIAL PER 1R DE BATXILLERAT

– Llibreta de fulls blancs tamany A5.

– Marcadors de pàgina autoadhesius.

– Bolígrafs de diversos colors.

– Llapis, goma, maquineta, …

MATERIAL PER 2N DE BATXILLERAT

– Llibreta de quadres tamany A5.

– Marcadors de pàgina autoadhesius.

– Bolígrafs de diversos colors

– Llapis, goma, maquineta, …