Tecnologia

L´assignatura de Tecnologia i els seus continguts es distribueix al llarg de la ESO i del batxillerat. De 1r a 3r d´ESO l´assignatura es obligatòria i disposa de 2 hores setmanals. A 4t d´ESO l´assignatura es optativa i te una dotació de 3 hores setmanals. Aquesta Tecnologia de 4t d´ESO ara es converteix en Tecnologia i Robòtica  i és molt recomanable que la cursin aquells alumnes que vulguin fer un batxillerat tecnològic ja que forma part del conjunt de matèries  de l´itinerari científic i tecnològic d´aquest curs que ofereix aquest centre.

A 4t també hi ha una altra assignatura optativa que és Informàtica ( TIC ) amb una dotació de 3 hores setmanals oberta a tot l´alumnat. de l´itinerari de cicles formatius.

Finalment a 4t d´ESO, dins de la franja d´optatives del Projecte  ( Producció d´un musical ), tenim una altra optativa anomenada Info_Tecno de 3 hores setmanals oberta a tot l´alumnat

Al batxillerat i dins de l´itinerari tecnològic disposem de de l´assignatura de Tecnologia Industrial tant a primer curs com a segon i l´assignatura d´Electrotècnia a segon curs. Totes aquestes assignatures tenen una dotació de 4 hores setmanals.

En resum tenim el següent :

 • Tecnologia de 1r a 3r d´ESO (2 h setmanals ).
 • Tecnologia 4t ESO
  • Tecnologia i Robòtica——- alumnes itinerari cientific-tecnològic ( 3 h/ setmana )
  • Informàtica ( TIC )——— alumnes itinerari cicles formatius ( 3 h/ setmana ).
  • Info_Tecno ( Projecte 4t )——- tots els alumnes ( 3h/ setmana )
 • 1r Batxillerat ——– Tecnologia Industrial I  ( 4 h/ setmana )
 • 2n Batxillerat——— Tecnologia Industrial II ( 4 h/ setmana ), Electrotècnia ( 4h/ setmana ).

CONTINGUTS 1R CURS :

 1. Eines i Materials.
 2. Dibuix Tècnic.
 3. Procés Tecnològic.
 4. Projecte Taller Tecnologia.
 5. Components ordinador i recursos TIC

CONTINGUTS 2N CURS

 1. Circuits Elèctrics.
 2. Simulacions de circuits elèctrics.
 3. Energies. Energies renovables.
 4. Projecte Taller Tecnologia.
 5. Recursos TIC