Material Escolar

IMPORTANT!

Aquest curs degut a la crisi ocasionada pel COVID-19 i les mesures de seguretat a mantenir durant el curs, és dona molta importància a que el material escolar sigui exclusivament d’ús individual i no es comparteixi en la mesura del possible. Per tant, aquell material que penseu pot necessitar durant el curs, encara que sigui una o dues vegades, és important que l’adquiriu.

LLISTAT DE MATERIAL A L’ESO

Cada alumne haurà de dur el següent material:

Material general per a totes les classes:

Fulls quadriculats DINA4 (amb llibreta perforada o en paquets).
Fulls blancs DINA4.
Carpeta classificadora.
Estoig amb llapis, bolígrafs vermell, negre i blau, goma, maquineta, capsa de retoladors de colors i subrallador.
Agenda escolar. (AMPA)
Calculadora científica (excepte 1r d’ESO)
Pen Drive (mín. 4Gb)

Material específic per a Tecnologia:

Capsa de sabates per al projecte de taller

Material específic llengua anglesa:

Auriculars per utilitzar a l’ordinador (només a la ESO)

Material específic per a Plàstica (1r, 2n, 3r i 4t (optativa)):

Bloc de dibuix DIN A4 (ABACUS):canson ART BOOK ONE (1r d’ESO)
Carpeta de plàstic per portar el material
Carpeta amb fundes DIN A4
Capsa de llapis de fusta de colors
Capsa de retoladors
Escaire, cartabó i transportador
Regle graduat de 30 cm
Compàs i adaptador
Retoladors calibrats ( 0,2; 0,4; 0,8)
Portamines o llapis H
Llapis HB
Fulls blancs (1r i 2n ESO)
Compàs amb adaptadors
Retolador negre permanent prim
Barra de pegament tipus PRITT (1r i 2n ESO)
Goma, maquineta, tisores
Capsa d´aquarel·les. Safata o paleta per realitzar barreges. Pinzell rodó prim i pinzell pla. 10 fulls aquarel·la. Drap,davantal o samarreta. (Només 3r d’ESO)

Material específic per a Dibuix Tècnic (Batxillerat):

Carpeta fundes de plàstic DIN A4.
Plantilles sense medició: escaire i cartabó.
Transportador d´angles.
Compàs i adaptador.
1 portamines H.
1 portamines HB.
Goma i maquineta