Documents tràmits administratius

A continuació disposeu d’uns documents que podeu fer servir per demanar algun tràmit administratiu. A la  pàgina Tràmits administratius trobareu tota la informació de com fer la tramitació

Tràmit administratiu Arxiu
Sol·licitud genèrica Sol·licitud genèrica tràmits administratius
Sol·licitud de títol acadèmic no universitari Sol·licitud de títol no universitari
Sol·licitud de lliurament de títol sense presentar resguard Sol·licitud de lliurament de títol sense presentar resguard
Autorització pel lliurament d’un títol Autorització per lliurament d’un títol
Sol·licitud de reconeixement equivalència del nivell B2-C1 de llengua catalana Sol·licitud de reconeixement equivalència del nivell B2-C1 de llengua catalana
Sol·licitud de cursar matèries de batxillerat a l’IOC Sol·licitud de cursar matèries de batxillerat a l’IOC
Sol·licitud d’admissió genèrica ESO Sol·licitud d’admissió genèrica ESO
Sol·licitud de baixa alumnes d’ESO Sol·licitud de baixa d’alumnes d’ESO
Sol·licitud de Baixa alumnes Batxillerat Sol·licitud de baixa d’alumnes de Batxillerat