Estudis

 

Estudis d’ESO

La nostra oferta d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) s’enquadra en el marc legislatiu del Departament d’Educació de la Generalitat. Comprèn quatre cursos acadèmics inclosos entre els 12 i 16 anys. En finalitzar l’etapa obtenen el graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

En el marc horari del Can Mas que es distribueix de dilluns a divendres entre les 8,30h i les 15:00h, l’alumnat cursa les diferents matèries específiques del seu nivell a 1r, 2n 3r o 4t durant el curs escolar.

Cada curs està dividit trimestralment i coincideix amb el lliurament de notes a les famílies, on es reflecteix l’assoliment competencial de l’alumnat. Durant tot el curs la relació entre família i institut està vinculada amb un/a tutor/ra de seguiment que vetlla pel bon desenvolupament del curs dels nos- tres estudiants.

Estudis de Batxillerat

 

També us deixem l’enllaç al web del Departament d’Educació on podeu consultar tot el currículum, estructura i matèries del Batxillerat: Enllaç currículum Batxillerat